صدای پای آب در گوش اصفهان پیچید

سرویس خبری شوار نیوز|

جریان آب در رودخانه زاینده‌رود که برای استفاده کشاورزان اصفهانی صبح یکشنبه جاری شد بامداد سه‌شنبه به اصفهان رسید.

s11-46-44

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود