جزیره ایلادو کیمادا گراند جزیره ای بکر و مرگبار

سرویس علمی شوار نیوز|

در کشور برزیل جزیره ای وجود دارد که با داشتن مارهای سمی بسیار، سبب شده که انسانی قصد سفر با این جزیره ترسناک را نکند و این جزیره بکر و دست نخورده به عنوان یکی از مکانهای خطرناک دنیا معرفی شود.

جزیره ایلادو کیمادا گراند در جنوب سائوپائولو قرار دارد و در حدود ۱۱۰ هکتار وسعت دارد .  اگر از نمای بالا و از راه دور به این جزی%B