مسابقه شوار

مسابقه شماره ۱۷ شوار تاریخ ۹۵/۰۹/۰۲

اسامی برندگان تاریخ ۹۵/۰۸/۳۰ نفر اول : جناب آقای صدرا کاردان نفر دوم : جناب آقای امین قلی پور نفر سوم : جناب آقای امید شکری ۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ****اطلاعات شما ( نام و ...

متن کامل »

مسابقه شماره ۱۶ شوار تاریخ ۹۵/۰۹/۰۱

اسامی برندگان تاریخ ۹۵/۰۸/۳۰ نفر اول : سرکار خانم فاطمه حسینی نفر دوم : سرکار خانم رضوان کلیلی نفر سوم : جناب آقای رضا امیری (مسعود) ۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ****اطلاعات شما ( نام و ...

متن کامل »

مسابقه شماره ۱۵ شوار تاریخ ۹۵/۰۸/۳۰

اسامی برندگان تاریخ ۹۵/۰۸/۲۹ نفر اول : جناب آقای مرتضی قربان زاده نفر دوم : سرکار خانم آزاده ثقفی نفر سوم : جناب آقای کمیل عباس پور ۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ****اطلاعات ...

متن کامل »

مسابقه شماره ۱۴ شوار تاریخ ۹۵/۰۸/۲۹

اسامی برندگان تاریخ ۹۵/۰۸/۲۸ نفر اول : سرکار خانم سارا ملکی نفر دوم : سرکار خانم سپیده للهی نفر سوم : جناب آقای فرزاد صفا نیا ۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ****اطلاعات شما ( ...

متن کامل »

مسابقه شماره ۱۳ شوار تاریخ ۹۵/۰۸/۲۸

اسامی برندگان تاریخ ۹۵/۰۸/۲۷ نفر اول : جناب آقای حسین عزیزی فر نفر دوم : جناب آقای ابو القاسم بی نیاز نفر سوم : جناب آقای مهدی آقاجانی ۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ****اطلاعات ...

متن کامل »

مسابقه شماره ۱۲ شوار تاریخ ۹۵/۰۸/۲۷

اسامی برندگان تاریخ ۹۵/۰۸/۲۶ نفر اول : جناب آقای امیر ولی زاده نفر دوم : سرکار خانم معصومه فدایی نفر سوم : جناب آقای محمد قربان زاده ۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ****اطلاعات شما ( نام و ...

متن کامل »

مسابقه شماره ۱۱ شوار تاریخ ۹۵/۰۸/۲۶

اسامی برندگان تاریخ ۹۵/۰۸/۲۵ نفر اول : سرکار خانم فاطمه کلیدری نفر دوم : سرکار خانم رباب فنودی نفر سوم : جناب آقای غلامعلی کیانی ۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ****اطلاعات شما ( نام و شماره ...

متن کامل »

مسابقه شماره ۱۰ شوار نیوز تاریخ ۹۵/۰۸/۲۵

اسامی برندگان تاریخ ۹۵/۰۸/۲۴ نفر اول : جناب آقای  امید شکری نفر دوم : جناب آقای رادوین نعمتی نفر سوم : جناب آقای محمد رضا نبی زاده ۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ****اطلاعات شما ( ...

متن کامل »

مسابقه شماره ۹ شوار نیوز تاریخ ۹۵/۰۸/۲۴

اسامی برندگان تاریخ ۹۵/۰۸/۲۳ نفر اول : سرکار خانم فاطمه عابدینی نفر دوم : سرکار خانم فاطمه ایزد پناه کاظمی نفر سوم : جناب آقای محمد رضا بزرگی ۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ****اطلاعات ...

متن کامل »

مسابقه شماره ۸ شوار تاریخ ۹۵/۰۸/۲۳

اسامی برندگان تاریخ ۹۵/۰۸/۲۲ نفر اول : سرکار خانم بهاره رمضانی نفر دوم : جناب آقای سید جمال حسنی نفر سوم : جناب آقای رضا آرش ۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ****اطلاعات شما ( نام و ...

متن کامل »

مسابقه شماره ۷ شوار تاریخ ۹۵/۰۸/۲۲

اسامی برندگان تاریخ ۹۵/۰۸/۲۱ نفر اول : جناب آقای مصطفی نیک نام نفر دوم : جناب آقای طاها نعیمی عمران نفر سوم : جناب آقای حسن محسنی ۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ****اطلاعات شما ( ...

متن کامل »

مسابقه شماره ۶ شوار تاریخ ۹۵/۰۸/۲۱

اسامی برندگان تاریخ ۹۵/۰۸/۲۰ نفر اول : جناب آقای مرتضی هنرداران نفر دوم : سرکار خانم ویانا نجفیان نفر سوم : جناب آقای اکبر شیرازی ۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ****اطلاعات شما ( ...

متن کامل »

مسابقه شماره ۵ شوار نیوز ۹۵/۰۸/۲۰

اسامی برندگان تاریخ ۹۵/۰۸/۱۹ نفر اول : جناب آقای میلاد اسفندیاری نفر دوم : سرکار خانم نسیبه علمایی نفر سوم : جناب آقای سعید داد جو ۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ۳- ****جهت ...

متن کامل »

مسابقه ۴ شوار ۹۵/۰۸/۱۹ : اعلام اسامی برندگان هر شب ساعت ۲۲:۰۰

اسامی برندگان تاریخ ۹۵/۰۸/۱۸ نفر اول : جناب آقای بابک لونجی نفر دوم : سرکار خانم تهمینه اردبیلی پور نفر سوم : جناب آقای : محمد علی قربانی ۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ...

متن کامل »

مسابقه ۳ شوار شوار ۹۵/۰۸/۱۸ : اعلام اسامی برندگان هر شب ساعت ۲۲:۰۰

اسامی برندگان تاریخ ۹۵/۰۸/۱۷ نفر اول : جناب آقای غلامعلی کیانی نفر دوم : جناب آقای عادل ابراهیمی نفر سوم : جناب آقای : کیاراد محسنی فر ۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ۳- ...

متن کامل »

مسابقه شوار ۹۵/۰۸/۱۷ : اعلام اسامی برندگان هر شب ساعت ۲۲:۰۰

اسامی برندگان تاریخ ۹۵/۰۸/۱۶ نفر اول : جناب آقای محمد رحیمی نفر دوم : جناب آقای یاسر مرادی نفر سوم : جناب آقای : دانیال قربان زاده ۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ۳- ****جهت شرکت ...

متن کامل »

مسابقه شوار ۹۵/۰۸/۱۶ : اعلام اسامی برندگان هر شب ساعت ۲۲:۰۰

اسامی برندگان تاریخ ۹۵/۰۸/۱۵ نفر اول : سرکار خانم سیده فاطمه طاهانژاد نفر دوم : جناب آقای محمد لطفی نفر سوم : جناب آقای : مجید فضلی ۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ۳- ...

متن کامل »

مسابقه : اعلام اسامی برندگان هر شب ساعت ۲۲:۰۰

۱-  ” شروع مسابقه هر روز از ساعت ۸:۰۰ و پایان مسابقه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ می باشد ” ۲- قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح داده باشند انجام خواهد شد ۳- ****جهت شرکت در قرعه کشی فقط کافیست عضو کانال تلگرام شوار نیوز بوده ، نام و نام خانوادگی به همراه شماره موبایل خود را در ( زیر هر ...

متن کامل »