گروه: مجله خبری
تاریخ: ۱۶:۰۸ :: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
شهر شطرنجی ایران کجاست(عکس)

شهر زیبای شطرنجی در ایران: سلماس نخستین شهر شطرنجی ایران، در آذربایجان غربی است که پس از زلزله سال ۱۳۰۹ در زمینی به مساحت یک میلیون متر مربع با نظر مهندسان آلمانی زیربنای شهر جدید پایه گذاری شد. سلماس به شکلی است که از هر طرف شهر انتهای شهر مشخص است.

شهر زیبای شطرنجی در ایران:

سلماس نخستین شهر شطرنجی ایران، در آذربایجان غربی است که پس از زلزله سال ۱۳۰۹ در زمینی به مساحت یک میلیون متر مربع با نظر مهندسان آلمانی زیربنای شهر جدید پایه گذاری شد. سلماس به شکلی است که از هر طرف شهر انتهای شهر مشخص است.