شعله های خورشید‎

این تصاویر زیبا توسط ناسا از شعله های سوزان خورشید گرفته شده است.

 

برچسب ها: